خدمات

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

معماری نرم افزار

معماری نرم افزار معماری سیستم های نرم افزاری بزرگ و پیچیده همانند شرکت های هواپیمایی و مسافربری بدون خطا و بدون عیب در جهت توسعه سیستم های نرم افزاری مقیاس بزرگ. مدیریت زیر سیستم ها و موئلفه های سازمانی. استفاده از سبک های متفاوت همچون سبک متمرکز روی داده، سبک های جریان داده ای، سبک های ماشین مجازی و ....

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

مدیریت پروژه

مدیریت حرفه ای پروژه های ERP, طراحی مدل و اجرای موفقیت امیز ERP و کنترل تمامی پارامترهای پروژه. مدیزیت اطلاعات آزمایشگاه و بخش های مرتبط به فرآیند های اندازه گیری کمی و نیازمندی های کیفی مشتریان و پیمانکاران. مدیریت سیستم های رزرواسیون جهت دستیابی سریعتر به اطلاعات مسافران.

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

مشـاوره

تحلیلگر امنیتی داری مجوز EC, تشخیص و جلوگیری از تهدیدات سایبری، مشاوره ی مستمر در راستای یافتن نقاط ضعف زیر ساخت های نرم افزار، سخت افزار و شبکه، مشاوره در زمینه ی تجزیه و تحلیل داده ها و انجام هرگونه تغییرات لازم برای ارتقا سیستم سازمان ها.

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی